Ouderen en eenzaamheid

Initiatiefnemer: Sensire Deelnemers: Buurtzorg, Gemeente Zutphen, MEE, Mindfit, Perspectief, Polbeek, Sutfene, Quintes Gebied: Zutphen en Warnsveld


Aan eenzaamheid ligt steeds een persoonlijk verhaal ten grondslag: eenzaamheid kent vele gezichten. Sommige mensen krijgen (gezondheids)klachten die verband houden met hun eenzaamheid. Daardoor komen zij in contact met verpleegkundigen en sociaal werkers. Deze zien voor zichzelf een rol als intermediair. Zij weten een band op te bouwen met eenzame ouderen en krijgen zo beter zicht op waar hun behoeften liggen. Dat kunnen ze vervolgens koppelen aan passende activiteiten. Echter, een goed en volledig overzicht van activiteiten ontbreekt nog.
Een nog grotere groep eenzame ouderen blijft verstopt. De uitdaging is manieren te bedenken om die groep te bereiken en in contact te brengen met anderen. Daarvoor zijn ontmoetingsplekken en aansprekende activiteiten een eerste voorwaarde.  De Stadsonderneming organiseert bijeenkomsten met verpleegkundigen en sociaal werkers om het vraagstuk in kaart te brengen en een aanpak te ontwikkelen. Het Odensehuis Zutphen, AutoMaatje, de jaarlijkse Week van de Ontmoeting en de organisatie van de Nationale Ouderendag zijn hier uit voortgekomen.

De belangrijkste bevindingen uit de bijeenkomsten zijn:

1. Eenzaamheid kent vele gezichten en komt voort uit een gevoeld tekort aan sociale contacten in omvang en/of kwaliteit. Als er een vertrouwensband is, kom je te weten wat er speelt.

2. Eenzaamheid kan ook ontstaan omdat men onvoldoende contact met zichzelf kan maken.

3. Ouderen zijn, net als ieder ander, van betekenis voor anderen.

4. Nodig zijn passende activiteiten die eenzame ouderen uit eigen beweging kunnen bezoeken of na aansporing door bijvoorbeeld andere ouderen die al deelnemen, mantelzorgers, familie, buurtbewoners en vrijwilligers.

5. Een buurtgerichte benadering werkt het best met levende ontmoetingsplekken en een goede vervoersdienst.

6. Er zijn al redelijk wat activiteiten waar eenzame ouderen aan mee kunnen doen, maar er is (a) geen goed overzicht en (b) het aanbod moet levend en beeldend worden gemaakt.

7. Verpleegkundigen en sociaal werkers zijn intermediairs: zij kunnen goed de situatie van de eenzame persoon in beeld brengen, wat hij/zij kan en waar de behoefte ligt (de vraag), en daarbij een passende activiteit vinden (het aanbod).

8. Echter, zij bereiken naar schattig ‘slechts’ één derde van alle eenzame ouderen.

9. Om de andere twee derde te bereiken is een netwerk nodig van inwoners van Zutphen die in hun buurt/wijk eenzaamheid kunnen signaleren, bespreekbaar maken en kunnen handelen.

10. Geef ruimte en ondersteuning aan mensen die initiatieven nemen om iets voor eenzame mensen te doen.

11. Kleinschalige buurtactiviteiten gericht op contacten tussen buurtgenoten werken het best; daar zijn goede voorbeelden van.

> Bekijk hier het verslag van de 1e bijeenkomst

> Bekijk hier het verslag van de 2e bijeenkomst

> Bekijk hier het verslag van de 3e bijeenkomst

> Bekijk hier het verslag van de 4e bijeenkomst
> Bekijk hier de bijlage: Dederiek Daum over eenzaamheid

> Bekijk hier het verslag van de 5e bijeenkomst

> Bekijk hier het verslag van de 6e bijeenkomst
> Bekijk hier de bijlage: Presentatie Gert Machiels, POH-GGZ, Dimence

> Bekijk hier het verslag van de 7e bijeenkomst


 


< overzicht initiatieven