Visie

Mensen zijn zelf verantwoordelijk voor hun zorg, werk en welzijn. Wie dat niet kan, moet hulp kunnen inroepen. Van de gemeente, maar ook van mensen die een handje willen toesteken. Daarvoor is het belangrijk dat mensen elkaar ontmoeten. De vitale samenleving begint op straat, in de buurt, in de wijk, bij een vereniging, op het werk. Daar komen mensen met elkaar in contact, raken ze betrokken op elkaar en komen ze te weten wat ze voor elkaar kunnen doen. Want iedereen heeft mogelijkheden om van betekenis te zijn voor een ander; jong of oud, fit of minder fit. Wederkerigheid is de basis voor goede contacten. 

Wij geloven dat buurt- of wijkbewoners bereid zijn tot onderlinge hulp, ook al zijn daar grenzen aan. Niet alleen omdat het nodig is, maar ook omdat het dagelijkse leven daardoor net een beetje aangenamer wordt. Echter, dit gebeurt niet vanzelf. Daarvoor zijn initiatieven nodig van burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties zodat buurt- en wijkbewoners elkaar meer ontmoeten. Dat noemen we lokale kracht.

Maar initiatieven blijven nogal eens steken bij een goed idee of ze lopen ze vast in regels en procedures. Dan is het nodig om ondersteuning te geven in de vorm van organisatiekracht. Wij vinden dat initiatiefnemers recht hebben op ondersteuning. Zij zijn als beste in staat geschikte initiatieven te bedenken en daarvoor medestanders te vinden. Zo creëren ze maatschappelijke waarde en krijgen zij een leidende rol in de weg naar een vitalere samenleving.

Op deze wijze bouwen we aan een sterkere gemeenschap en ook aan een nieuwe, lokale economie. Minder gebaseerd op geld, meer op onderling vertrouwen en wederzijdse hulp. Een lokale economie is beter bestand tegen crises. Economie en werkgelegenheid komen niet meer alleen van de grote werkgevers, maar ook van kleinschalige initiatieven die vanuit de samenleving ontstaan.