Raad van Advies

We willen het contact met de Zutphense samenleving ook formeel vastleggen via een Raad van Advies (RvA). De RvA heeft als taak ons te adviseren over wat er nodig is om een dynamiek in de samenleving te krijgen en wat de rol van de Stadonderneming Zutphen daarin moet zijn. De RvA vergadert vier keer per jaar.

Voor de RvA zoeken we mensen die middenin de Zutphense samenleving staan. We selecteren leden die een achtergrond hebben in bewonersinitiatieven, private sector, maatschappelijke organisaties en de publieke sector. De leden zitten in de RvA op persoonlijke titel, niet namens een organisatie. 

De komende maanden wordt de RvA gevormd. Als je interesse hebt om lid te worden, neem dan contact met ons op per e-mail of telefonisch 06 414 435 60