Preventiebeleid en vertrouwenspersoon

Preventiebeleid

Bij activiteiten van de Stadsonderneming Zutphen zijn veelal vrijwilligers actief. Bij sommige activiteiten kunnen zij in contact komen met kwetsbare mensen die vrijwillig aan de activiteit deelnemen. Het preventiebeleid heeft tot doel de veiligheid van de mensen die deelnemen aan activiteiten van de Stadsonderneming te bewaken en ongewenste omgangsvormen te voorkomen.
Lees hier ons preventiebeleid.

Klachten en Vertrouwenspersoon

Iedere vrijwilliger en iedere deelnemer/gebruiker van diensten van de Stadsonderneming Zutphen kan een klacht indienen bij de verantwoordelijke projectleider of rechtstreeks bij het bestuur. Besluiten naar aanleiding van een klacht en eventuele maatregelen worden genomen door het bestuur.
Indien er sprake is van ongewenste omgangsvormen kan de klacht vertrouwelijk en, indien gewenst anoniem, worden ingediend bij de door de Stadsonderneming aangestelde onafhankelijke vertrouwenspersoon. Lees hier de functieomschrijving van de vertrouwenspersoon.

De vetrouwenspersoon bij Stadsonderneming Zutphen is Dineke Goetheer (1950). Zij woont al meer dan 40 jaar in Zutphen en werkte vele jaren als maatschappelijk werkster bij een vrijwilligersorganisatie voor begeleid wonen voor mensen met een verstandelijke beperking. Momenteel is zij onder andere vrijwillige chauffeur bij AutoMaatje en bezoekt zij nieuwe deelnemers voor een kennismakingsgesprek.
Dineke: "In alle rust kunt u zaken met mij bespreken en samen met u zoek ik naar een goede oplossing. Geheimhouding is gegarandeerd! Ik ben bereikbaar via email d.goetheer@chello.nl en op de volgende telefoonnummers: 0575 517941 of 06 21590383."