Missie

De Stadsonderneming wil een vliegwiel zijn voor lokale kracht. Door initiatieven vanuit de Zutphense gemeenschap te ondersteunen én door zelf initiatieven te nemen, ontstaat er dynamiek in de stad. Zo komt het proces van zelforganisatie en samenredzaamheid beter op gang. Als we dat in samenwerking met andere partijen kunnen bereiken, is onze missie geslaagd.

De initiatieven die we ondersteunen zijn vooral buurt- of wijkgericht. Op die schaal komt onderlinge dienstbaarheid het best tot stand. Ons werkgebied is de gehele stad Zutphen en Warnsveld. Zo verbinden we initiatiefnemers makkelijk met elkaar en kunnen we succes-aanpakken in de ene wijk introduceren andere wijken. Zo leggen we ook makkelijk contacten met organisaties en bedrijven die op stadsniveau werken. Op deze wijze groeit de Stadsonderneming uit tot een centrum waar kennis en ervaring over ondersteuning van lokale kracht wordt opgebouwd en beschikbaar is.