Week van de ontmoeting 5-11 nov 2017

22 augustus 2017

Er komt weer een nieuwe Week van de Ontmoeting aan. Heb jij een leuke aansprekende activiteit gericht op ontmoeten, waarmee je je stadsgenoten wilt verrassen. Doe mee en meld je aan via info@stadsondernemingzutphen.nl of 06 414 435 60 (Lex Hemelaar).

De Stadsonderneming organiseert van 5-11 november 2017 voor het derde jaar de Week van de Ontmoeting. In die week staan ontmoetingen tussen inwoners van Zutphen/Warnsveld centraal. We gaan uit van het gegeven dat nogal wat mensen op zichzelf leven of in hun eigen kringetje of eenzaam zijn. Eenzaamheid als thema heeft een wat negatieve, remmende lading. Ontmoeting heeft een veel positievere, handelingsgerichte insteek. Daardoor komen meer mensen in beweging. De ‘doelgroep’ is ruim en omvat iedereen die zich aangesproken voelt om stadsgenoten te ontmoeten.  

Door diverse activiteiten in de Week van de Ontmoeting stimuleren we dat mensen met elkaar in contact komen. We hebben dan twee vaste activiteiten: Flessenpost en Soep in de buurt. Bij Flessenpost worden huis-aan-huis kaarten bezorgd die men naar een stadsgenoot kan sturen. Bij Soep in de buurt kan men buurtbewoners uitnodigen voor pompoensoep en dit wordt ondersteund door groentezaken/supermarkten.

Rondom de twee vaste activiteiten organiseren we elk jaar andere activiteiten op diverse locaties in de stad. Iedereen die zelf graag een activiteit wil organiseren welke gericht is op ontmoeten, kan meedoen. Je activiteit komt dan op het programmaoverzicht dat, tezamen met de Flessenpost kaarten, huis-aan-huis wordt verspreid in Zutphen/Warnsveld. Los van de eigen ureninzet hoeft het je niets te kosten. We hebben de twee voorgaande jaren steeds subsidie gekregen waarmee we de materiële kosten van activiteiten (binnen redelijke grenzen) konden dekken.

Interesse? Neem contact op met Lex Hemelaar, info@stadsondernemingzutphen.nl of 06 414 435 60.

Kijk hier naar de Week van de Ontmoeting 2016


< overzicht nieuws