Platform Kennis & Ervaring

18 april 2017

De Stadsonderneming heeft onlangs het platform Kennis&Ervaring opgericht. Het platform bundelt de kennis en ervaring van inwoners en maakt deze beschikbaar voor maatschappelijke initiatieven. Het doel is tweeledig. Enerzijds initiatieven uit de samenleving een impuls geven door er kundige stadsgenoten aan te koppelen. Anderzijds maatschappelijk bewogen inwoners een uitdaging bieden.

Zutphen heeft een enorm potentieel aan kennis en ervaring. Iedereen, jong of oud, heeft door opleiding en werkzaamheden kennis en kunde opgedaan. Via het platform K&E wordt deze lokale kracht gekoppeld aan de vraag van een inwonersinitiatief, vereniging, stichting, maatschappelijke organisatie of bedrijf. Dat kunnen korte of lange trajecten zijn. Ook is het mogelijk om op afstand adviezen te geven. Het gaat erom jouw talenten de ruimte te geven zodat stadsgenoten met maatschappelijke projecten daar baat bij hebben.

Ben jij een kundige stadsgenoot die werkt, gewerkt heeft of werk zoekt? Wil je je graag inzetten voor maatschappelijke doelen en heb je daar tijd voor beschikbaar? Neem dan contact op met Gerard Borsboom, coördinator platform K&E, voor een kennismaking: T 06 53191012, gerard@stadsondernemingzutphen.nl


< overzicht nieuws