Zutphen voert Right-to-challenge niet uit

9 april 2017

In oktober 2014 nam de gemeenteraad van Zutphen unaniem de motie Right-to-challenge (Rtc) aan. Tweeënhalf jaar later is nog geen enkel voorstel gepresenteerd hoe inwoners van Zutphen Wmo-taken kunnen overnemen. 

Het beheer van wijkcentra, de ondersteuning van mantelzorgers, de inzet van vrijwilligers en de ondersteuning van inwonersinitiatieven zijn voorbeelden van activiteiten die inwoners prima zelf kunnen oppakken. Als ze daartoe tenminste de kans wordt geboden. Niet in Zutphen dus. Eind 2016 verlengde B&W het contract met de welzijnsorganisatie Perspectief. Daarmee timmerde ze voor ruim €16 miljoen euro het welzijnswerk voor de komende vier jaar dicht.

In een reactie zegt wethouder Withagen dat ze burgerinitiatieven als aanvullend ziet. Niet om gemeentelijke taken over te nemen want die zijn belegd bij de welzijnsorganisatie. Daarmee gaat ze voorbij aan de motie Rtc die haar opdraagt Wmo-taken open te stellen voor inwoners.

Het lot dat het Rtc in Zutphen beschoren is, staat niet op zichzelf. In 2015 nam de gemeenteraad ook de moties ‘Burgerbegroting’ en ‘Maatschappelijke verhuur’ unaniem aan. We zijn bijna twee jaar verder en hebben van B&W nog niets vernomen. Alle drie de moties zijn erop gericht om bestaande structuren te doorbreken en de lokale kracht te benutten. Als de gemeente die alle drie negeert, is dat geen incident meer. Wij vragen ons steeds meer af of de gemeente Zutphen haar inwoners wel serieus in de positie wil brengen om gemeentelijke taken over te nemen. 

> Lees hier de volledige tekst van het opiniestuk

Reacties via e-mail info@stadsondernemingzutphen.nl of telefonisch 06-41443560 (Lex Hemelaar)


< overzicht nieuws