Meld je aan voor Team Lokale Kracht

7 januari 2017

Onder lokale kracht verstaan we de kracht van inwoners om zaken zelf te organiseren. Met hun kennis, kunde en passie. De Stadsonderneming gaat een team Lokale Kracht samenstellen. In de aanloop naar de Voorjaarsnota stuurden we samen met Proeflokalen een brief naar B&W en gemeentepolitiek over het benutten van de lokale kracht. Drie moties over lokale kracht zijn twee jaar geleden unaniem aangenomen maar nog niet uitgevoerd: Recht om de gemeente uit te dagen (Right-to-challenge), Burgerbegroting en Maatschappelijk verhuur.

Eind 2016 heeft de gemeente voorzichtige stappen genomen in de richting van het uitvoeren van de moties. Ambtelijk is men gestart met bijeenkomsten over de Right-to-challenge waar initiatiefnemers bij worden uitgenodigd. Voor de Burgerbegroting is een werkgroep samengesteld waar, vreemd genoeg, tot nu toe alleen nog maar raadsleden in worden toegelaten.

De Stadsonderneming wil actief betrokken zijn bij de trajecten Right-to-challenge en Burgerbegroting. Daarom nodigen we betrokken en deskundige inwoners uit om mee te doen in het team Lokale Kracht. Met dit team wil de Stadsonderneming een partner zijn van de gemeente bij de invoering van Right-to-challenge en de Burgerbegroting.

Wil je meedoen in team Lokale Kracht of meer weten: info@stadsondernemingzutphen.nl of 0641443560 (Lex Hemelaar).
 


< overzicht nieuws