Landelijk congres Odensehuizen in Zutphen met Gijs Wanders

6 september 2016

Ruim 100 medewerkers van de Nederlandse Odensehuizen ontmoeten elkaar op 7 oktober in het Odensehuis Zutphen. Het eerste landelijke congres staat in het teken van de sociale benadering van dementie. Oud-nieuwslezer Gijs Wanders is dagvoorzitter en wethouder Patricia Withagen spreekt een welkomswoord. Gastsprekers zijn Anne-Mei The, hoogleraar langdurige zorg en dementie, en Joris Slaets, hoogleraar ouderengeneeskunde. Beiden zijn zeer betrokken bij het Odensehuis. Het congres wordt georganiseerd door het Landelijk Platform Odensehuizen. Kijk hier voor het programma. 

De sociale benadering van dementie legt de nadruk niet op de ziekte en de beperkingen die deze met zich meebrengt. Er is juist oog voor mogelijkheden: wat is er nodig voor iemand met dementie om zijn leven naar eigen wens in te vullen. Dit is ook de filosofie van de Odensehuizen. Mensen met geheugenverlies of beginnende dementie hebben nog veel vaardigheden en kwaliteiten. Dat willen we tot hun recht laten komen. De mens en z’n leven staan centraal, niet de ziekte en de zorg.

Op het congres verzorgt het Prins Claus Conservatorium een muzikaal intermezzo. Zij heeft met deelnemers van het Odensehuis Groningen een muzikale en theatrale uitvoering gemaakt. Het middagprogramma bestaat uit twee rondes met workshops, verzorgd door Odensehuizen en andere sleutelfiguren. 

Er zijn inmiddels tien Odensehuizen in Nederland: Amsterdam, Groningen, Amstelveen, Wageningen, Vlissingen, Almere, Hoekse Waard, IJmuiden, Utrecht en Zutphen. Ze werken samen in het Landelijk Platform Odensehuizen. De meeste Odensehuizen ontstaan vanuit een burgerinitiatief. In diverse steden zijn initiatiefnemers bezig om ook een Odensehuis op te richten. We kunnen langzamerhand spreken van een Odensehuis-beweging.

Het Odensehuis Zutphen is gevestigd aan de Tengnagelshoek 6 en geopend op maandagmiddag van 13.00-16.00u en donderdagochtend van 10.00-13.00u (inclusief een gezamenlijke lunch). Voor bezoekers zijn voldoende parkeerplaatsen beschikbaar. Meer informatie: www.odensehuiszutphen.nl.


< overzicht nieuws