Subsidieregeling Burgerinitatieven

28 juni 2015

Initiatiefnemers opgelet! De gemeente Zutphen heeft nu een subsidieregeling voor de ondersteuning van burgerinitiatieven. Voor 2015 is een bedrag van minmaal €95.000,- beschikbaar voor initiatieven die bijdragen aan gezondheid en welzijn, gericht op preventie of het meedoen in de samenleving. Het doel van de regeling is uiteindelijk de kosten van zorg en welzijn te verlagen. Minder dure, individuele trajecten en meer algemene voorzieningen waar meerdere mensen tegelijkertijd gebruik van kunnen maken.
Nadere informatie over de subsidieregeling is te verkrijgen bij Nermin Caliskan van de gemeente (N.Caliskan@zutphen.nl). Heb je hulp nodig bij je initiatief? Neem contact op met de Stadsonderneming Zutphen (info@stadsondernemingzutphen.nl). Burgers helpen we graag en gratis. 

> Bekijk hier de subsidieregeling


< overzicht nieuws