Nieuwsbrief maart 2015

30 maart 2015

Met nieuws over facebook site Wie Goed Doet Goed Ontmoet, wethouder Withagen over burgerinitiatieven en sociale wijkteams, wijktuin De Hoven, activiteiten voor ouderen en dinerbijeenkomsten in wijkcentrum Waterkracht.

> Bekijk de nieuwsbrief van maart 2015


< overzicht nieuws