Stadsonderneming genomineerd voor landelijke Meerdanhanden prijs

1 november 2014

Uit bijna 700 inschrijvingen is de Stadsonderneming geselecteerd voor de Meerdanhanden prijs. Op 8 december maken staatssecretaris Van Rijn en minister Plasterk bekend wie de prijswinnaars zijn. Dit gebeurt tijdens een feestelijke avond in Rotterdam. 
De Meerdanhanden prijs is een landelijke prijs voor organisaties die maatschappelijke doelen nastreven op vrijwillige basis. In totaal zijn 28 organisaties genomineerd waaronder 8 prijzen worden verdeeld. De stichting Stadsonderneming Zutphen is geselecteerd in de categorie lokaal

Bij de selectie is gelet op de meerwaarde voor de maatschappij, of de inzending een voorbeeldfunctie heeft en overdraagbaar is. Daarnaast is er gekeken of het vrijwilligerswerk dat wordt gedaan meer oplevert dan alleen iets doen voor anderen. Bijvoorbeeld competentieontwikkeling van de vrijwilligers zelf of het vergroten van hun netwerk. De kandidaten konden extra punten verdienen als ze op een innovatieve manier met vrijwilligers werken. 
De winnaars ontvangen een sculptuur en een geldprijs van €5.000,- beschikbaar gesteld door de VriendenLoterij.


< overzicht nieuws