Bij burgerrecht hoort gemeenteplicht

24 oktober 2014

In een opinie artikel en pamflet roept de Stadsonderneming Zutphen de gemeente op te investeren haar initiatiefrijke burgers. De motie right-to-challenge geeft inwoners het recht om de gemeente uit te dagen. Echter, nog niet zo veel burgerinitiatieven komen echt van de grond. Deze motie gaat daar geen verandering in brengen. Daarvoor is meer nodig. Een actieve stimulering door het beschikbaar stellen van onafhankelijke ondersteuning en geld. 

> Bekijk hier het opinie artikel

> Bekijk hier de motie Right to Challenge

> Bekijk hier het pamflet Burgerinitiatieven en Transities

 


< overzicht nieuws