Werkwijze

Ons uitgangspunt is dat de initiatiefnemers zelf verantwoordelijk zijn voor hun initiatief en zelf de leiding hebben. Ook als wij het initiatief ondersteunen, blijft dat zo. De initiatiefnemers bepalen wat ze zélf kunnen en waar ze ondersteuning bij nodig hebben. Dat betekent niet dat onze inzet vrijblijvend is. De initiatiefnemer is onze opdrachtgever, de ondersteuningsvraag is onze opdracht en daar committeren wij ons aan.

In onze werkwijze laten wij ons inspireren door de in de zorg ontwikkelde presentiebenadering. Kortweg betekent dit dat we meelopen met de initiatiefnemers en er voor hen zijn. We luisteren, nemen de tijd om te kijken waar de eigen kracht ligt en hoe die ingezet kan worden, erkennen de problemen waar men tegenaan loopt, helpen waar nodig met onze organisatiekracht, leggen de verbinding met andere partijen en, vooral, blijven bij de initiatiefnemers totdat zij het niet meer nodig vinden.

We ondersteunen initiatieven die passen bij onze missie en die voldoen aan de onderstaande voorwaarden: