Wijnhofpark - Natuurlijk spelen en ontmoeten

Initiatiefnemer: Bewonerswerkgroep Berkel Wijnhofpark Gebied: Noordveen, Berkelpark (vh Voorsterallekwartier-Zuid)

Het Wijnhofpark in Noordveen is geen doorsnee Zutphense buurt. Hoogbouw, veel nationaliteiten, weinig onderlinge betrokkenheid en een kleine portemonnee. Kortom, een buurt waar het zeer de moeite waard is iets te ondernemen dat de inwoners met elkaar in contact brengt en bindt, zodat een opwaartse spiraal ontstaat. De bewonerswerkgroep ‘Berkel Wijnhofpark’ heeft daarom het initiatief genomen voor een natuurlijke speel- en ontmoetingsplek. De Stadsonderneming ondersteunt de werkgroep.

Het doel van het project was een natuurlijke speel- en ontmoetingsplek aan te leggen in het Wijnhofpark waar recentelijk een nieuwe meander van het riviertje De Berkel is gerealiseerd. De toevoeging ‘natuurlijk’ heeft twee betekenissen die tegelijk het doel aangeven.

In de eerste plaats gaat het om een speelterrein dat geheel wordt ingericht volgens de principes van natuurlijk spelen. Dat betekent spelen in een groene omgeving met materialen uit de natuur. Met daarbij veel mogelijkheden om zelf dingen te veranderen aan de omgeving. Zo krijgen kinderen weer de kans om avonturen te beleven, om zich te verwonderen over het bijzondere van de natuur en om heerlijk te klimmen en te klauteren! Spelen, natuurbeleving en creativiteit gaan hand-in-hand. Zeker voor de kinderen in deze buurt en ook nog eens wonend in hoogbouw, is dat een verademing.

In de tweede plaats moet ‘natuurlijk’ gezien worden in de betekenis van ‘als vanzelf’. Op de speelplek ontmoeten kinderen met verschillende achtergronden en culturen elkaar spelenderwijs. Daar ontstaan vriendschappen die verder reiken dan alleen de speelplek. Ze gaan elkaar ook thuis opzoeken.

Jantje Beton en het Oranjefonds doneren €13.000,- voor de natuurlijke speel- en ontmoetingsplek aan het Wijnhofpark in de wijk Noordveen. De Stadsonderneming verzorgde de fondsaanvragen. De werkzaamheden zijn in 2016 afgerond en toen is ontmoetingsplek officieel geopend. De gemeente neemt de meeste kosten voor haar rekening. 

De plek is ook een ongedwongen ontmoetingsplek voor volwassenen, met of zonder kinderen. Ook daar ontstaat het contact tussen buurtbewoners die elkaar anders niet of nauwelijks treffen. Het zijn deze kleine dingen die aan de basis staan van een prettigere leefomgeving. De werkgroep ‘Berkel Wijnhofpark’ wil dat stimuleren door op deze plek bijeenkomsten te organiseren voor buurtbewoners en van daaruit activiteiten te organiseren, bijvoorbeeld voor de jaarlijkse ‘Week van de Wijk’.

Uiteraard zal de plek ook bezocht worden door kinderen en volwassen uit andere buurten in de wijk Noordveen. Zo wordt ook de interactie tussen de verschillende buurten bevorderd. 

> Bekijk het ontwerp van de Natuurlijke speel- en ontmoetingsplek van bureau twintig10 


< overzicht initiatieven