1dagniet - Woonveiligheid de wijk in

Initiatiefnemer: Aanpakgroepen van wijkbewoners Deelnemers: Politie NO-Gelderland, Gemeente Zutphen, winkeliers en bouwmarkten Gebied: Noordveen, Zuidwijken, Centrum, Waterkwartier, Warnsveld

In de gemeente Zutphen waren 250 woninginbraken in 2013. Weliswaar overeenkomstig het landelijk gemiddelde maar aan de veel te hoge kant. Los van de materiële schade is elke inbraak een emotionele gebeurtenis voor de slachtoffers. Politie en gemeente kennen hun taken op gebied van preventie en veiligheid, maar burgers hebben ook zelf een verantwoordelijkheid. Door hun woning goed te beveiligen en door alert te zijn bij verdachte omstandigheden. De campagne 1dagniet op 11 december 2014 had als doel om één dag nul woninginbraken te hebben én om burgers meer bewust te maken van wat zij zelf kunnen doen.

De Stadsonderneming Zutphen heeft in samenwerking met de Politie NO-Gelderland en de gemeente een aanpak ontwikkeld voor de campagne 1dagniet. In elke wijk zijn bewoners gezocht die samen een Aanpakgroep vormen. De Aanpakgroep bedenkt zelf aansprekende activiteiten voor de campagnedag en betrekt wijkbewoners daarbij. Politie en gemeente staan in de week van 8-14 december klaar ter ondersteuning. 

Op 7 oktober en 4 november 2014 hebben inwoners, politie en gemeente acties bedacht voor 11 december. Zie onze facebookpagina voor een impressie. 

> Bekijk hier het programma 1dagnietzutphen 2014

> Bekijk hier het verslag van 1dagnietzutphen op 11december 2014 


< overzicht initiatieven