Pamflet Burgerinitiatieven en Transities

Initiatiefnemer: Stichting Stadsonderneming Zutphen

Een boodschap doen voor een buurvrouw die slecht ter been is, de alleenstaande buurman uitnodigen om mee te eten, even op de buurkinderen passen als dat nodig is, een oogje in het zeil houden bij verdachte omstandigheden, enz. Het gebeurt al dagelijks maar het kan best meer. Buurtbewoners weten beter waarmee ze elkaar van dienst kunnen zijn als ze elkaar meer ontmoeten. Dat is precies wat burgerinitiatieven doen. Het opzetten van een buurtmoestuin, een vrijwillige vervoersservice, een buurthuis, een eetcafé, enz.. Zo maken burgers gemeenschapszin en zorgen ze ervoor dat meer mensen meedoen. Niet alleen omdat het nodig is, maar ook omdat het dagelijkse leven daardoor net een beetje aangenamer wordt.

In het pamflet wordt in 9 punten opgesomd waarom burgerinitiatieven zo belangrijk zijn en wat de gemeente kan doen ter stimulering. Want er zijn veel meer initiatieven van burgers nodig om de veranderingen in de zorg, welzijn en participatie te laten slagen. Echter, burgers weten niet altijd goed hoe het aan te pakken of ze lopen vast in regels en bureaucratie. Het ontbreekt dan aan organisatiekracht. De gemeente zou er goed aan doen burgers in staat te stellen om onafhankelijke hulp en ondersteuning in te roepen. 

Ook zou de gemeente een apart budget voor burgerinitiatieven moeten reserveren. Burgerinitiatieven zijn wel gratis, maar niet zonder kosten. Veel kan voor niets, maar er is altijd wat geld nodig om een initiatief echt te laten slagen. Met een kleine financiële bijdrage wordt veel bereikt. 

> Bekijk hier het pamflet

> Bekijk hier het opnieartikel 'Bij burgerrecht hoort gemeenteplicht'


< overzicht initiatieven