Zonneveld Zutphen

Initiatiefnemer: Bron Solar en Stadsonderneming Zutphen Deelnemers: Onderwijs Zorg Centrum, VluchtelingenWerk Oost Nederland, Completum (energiecooperatie Zutphen), TTV Torenstad (tafeltennis), Veldwerk Nederland en schaapskudde Niejboer Gebied: Noordveen

Het plan Zonneveld Zutphen geeft op een bedrijfsmatige wijze uiting aan de duurzaamheidsambities van de gemeente Zutphen op het gebied van energie (Zutphen Energieneutraal), stadslandbouw (Agenda Stadslandbouw Zutphen) en voedselvoorziening (Programma Duurzame Voedselvoorziening). De combinatie van een grootschalige exploitatie van zonnepanelen met stadslandbouw is verassend en uniek. Het is een samenwerking tussen twee duurzaamheidstromingen die elkaar versterken. 
In het plan is het gebouw van de tafeltennisvereniging het middelpunt. Dit gebouw wordt energieneutraal gemaakt en zo een toonbeeld van duurzaamheid. Daar komt ook een educatieruimte voor duurzame energie, duurzame voedselvoorziening en stadslandbouw. Rondom het gebouw leggen we een stadsakker aan (de Zonneakker), geïnspireerd op de zon en in de vorm van een cirkel. Op de Zonneakker worden biologische groenten, kruiden, bloemen en klein fruit geteeld. Jongeren die tijdelijk op het OnderwijsZorgCentrum verblijven, werken op gezette tijden mee in de tuin. Er zijn vaste werkplekken voor vluchtelingen/asielzoekers. De samenwerking is vastgelegd in intentieverklaringen.
De zonnepanelen staan in het Zonnepark rondom de akker. Vanuit de Zonneakker worden ‘zonnestralen’ gerealiseerd die door het Zonnepark lopen. Zo ontstaan er ‘doorkijkjes’ naar de randen van het perceel. Rondom het terrein komt een aantrekkelijk wandelgebied met gevarieerde flora en fauna. Daar komen energie-ontdekplekken waar kinderen spelenderwijs leren over duurzame energie. Zo ontstaat een gevarieerde invulling waar verschillende functies een passende plek krijgen. De grond onder de zonnepanelen wordt ecologisch beheerd door er enkele keren per jaar een kudde Grootheideschapen te laten grazen. 

Inwoners van Zutphen kunnen investeren in de zonnepanelen en krijgen daar een aantrekkelijk rendement voor terug: in geld of in gezonde biologische groenten van de Zonneakker. Het maatschappelijk rendement omvat bewustwording, sociale cohesie, participatie, persoonlijke ontwikkeling jongeren, gezonde voeding en vluchtelingenwerk. 

 


< overzicht initiatieven