Wie Goed Doet Goed Ontmoet (WGDGO)

Initiatiefnemer: WGDGO Gebied: Zutphen en Warnsveld

WGDGO is gestart als facebookgroep en in een jaar tijd gegroeid naar 2700 leden. Via de groep geven de leden goederen en diensten aan elkaar (zoals huisraad, levensmiddelen, hulp bij klusjes, etc.). Dat gebeurt via een verlotingssysteem. Het WGDGO-team beheert de groep. Dagelijks worden tientallen berichten uitgewisseld en zo staan mensen uit alle lagen van de bevolking met elkaar in verbinding. WGDGO legt ook contacten met ondernemers. Wat zij schenken vindt zijn weg naar de facebookleden (bijv. knipbeurten bij de kapper, restaurantbonnen, pc onderhoud).
Via de groep stellen mensen ook hulpvragen die soms betrekking hebben op acute nood. Veel van deze vragen worden door het team op de groep geplaatst en door groepsleden opgelost. Zo kreeg bijvoorbeeld een tienermoeder binnen drie dagen een complete inboedel, verzameld en geïnstalleerd door groepsleden. Groepsleden verzamelden huisraad voor een alleenstaande moeder met twee kinderen die verhuisde van een blijf-van-mijn-lijf huis naar een flat.

WGDGO draagt bij een vitale samenleving; het stelt mensen in staat om mee te doen en elkaar te helpen, maakt ontmoetingen mogelijk, verlicht armoede, verrijkt het sociale leven, geeft mensen houvast en brengt ze in een opwaartse spiraal. Zaken die de gemeente vanwege de Wmo, Participatiewet en Armoedebestrijding aangaan.

Het bijzondere van WGDGO is dat ze erin geslaagd zijn om, startend vanuit de digitale wereld, vele mensen met elkaar in verbinding te brengen en zo ontmoetingen, steun en onderlinge hulp tot stand te brengen. Zo ontstond steeds meer de vraag om activiteiten te organiseren waardoor leden elkaar ook face-to-face ontmoeten. Er zijn nu al ‘live-verlotingen’, koffiedrinkochtenden en diverse activiteiten voor kinderen uit gezinnen met een smalle beurs en voedselinzamelingsacties. Het burgerinitiatief groeit toe naar een sociale onderneming. Met de steun van de Stadsonderneming is een bedrijfsplan gemaakt en financiering verworven.

Meedoen met WGDGO is simpel. Ga naar de facebookgroep en meld je aan! 


< overzicht initiatieven