Initiatieven en projecten

De Stadsonderneming Zutphen ondersteunt initiatieven van burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. We nemen zelf ook initiatieven die bijdragen aan gemeenschapszin in de buurt, wijk of stad. Altijd samen met betrokken inwoners. Hieronder het overzicht van lopende en afgeronde initiatieven.