Stadsonderneming

De Stadsonderneming Zutphen is een onafhankelijke stichting opgericht door een groep maatschappelijk betrokken burgers. Wij werken aan het ontwikkelen van lokale kracht. Een stad waar mensen een beroep op elkaar kunnen doen als men elkaar nodig heeft, waar men omziet naar elkaar en waar dat min of meer vanzelfsprekend is. Dit willen wij bereiken door daadkrachtige ondersteuning te geven aan burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties die initiatieven nemen in en voor hun nabije leefomgeving. En door zelf maatschappelijke initiatieven te nemen. Met onze mensen voegen we organisatiekracht toe, zodat een initiatief zich ontwikkelt tot een vaste waarde en, indien mogelijk, een economisch zelfstandige activiteit.